Bytovka Vrbové - škridla
                                                                                                                                                  
Paus