Obchodné centrum Cassoviavar Košice - štrk
                                                                                                                                                 vpravo
Paus