Farma Etelka, Prašník - balíky sena
                                                                                                                                                  
Paus