MARTIN BAGAR - STRECHÁRSTVO

STRECHÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

Služby

Strešné výťahy PAUS
» prenájom PAUS ASA 18 s dosahom 21 m s kĺbom a 2m predĺžením
» prenájom PAUS ASA 36 s dosahom 36 m (10.poschodie) s automatickým vyklápaním (štrk, zemina)
» predaj nových a jazdených strešných výťahov
» servis strešných výťahov PAUS

Bleskozvody
» projekty
» revízie
» dodávka a montáž

Pozáručný servis striech Bramac
» revízie stavu strešného plášťa
» čistenie žľabov až po 10.poschodie
» montáž protisnehových zábran
» ochrana proti holubom a hlodavcom
» drobné opravy striech

Pozáručný servis Velux
» výmena skiel a tesnení
» oprava laku
» montáž doplnkov

Solárne kolektory Bramac
» dodávka a montáž